Rozhovory - Studio 27 "zaostřeno na duši" (strana 1)

 • 22. 3. 2020
 • 0 Komentářů

Studio 27 - Jan Pfeiffer - O zrodu komunitních služeb u nás

Délka videa: 16 min 53 s

Johan Pfeiffer, psychiatr-reformátor a jeden ze zakladatelů komunitních služeb v ČR, nás lidsky a poutavě provází historií i prehistorií Fokusu na základě vlastní zkušenosti.

 • 6. 3. 2020
 • 0 Komentářů

Studio 27 - Mark Hopfenbeck - Cesta k Otevřenému dialogu

Délka videa: 7 min 20 s

Na závěr ročního vzdělávacího cyklu v Otevřeném dialogu jsme připravili rozhovor s hlavním přednášejícím, antropologem Markem Hopfenbeckem.

 • 23. 1. 2020
 • 0 Komentářů

Studio 27 - Philippe Maugiron - Příběh peerství ve Francii

Délka videa: 10 min 27 s

Na pařížské konferenci "Od svépomoci k peerství" se Tereza Lehečka ptala jenoho z prvních peerských mediátorů zdraví ve Francii, Philippa Maugirona, na jeho cestu zotavení a k práci peer konzultanta.

 • 20. 1. 2020
 • 0 Komentářů

Studio 27 - Martin Hollý - 3. část - O neklidu a lidských právech

Délka videa: 26 min 46 s

Ve třetí, poslední části našeho rozhovoru s ředitelem PNB Martinem Hollým se řeč stáčí k tématu lidských práv, k webovým stránkám Neklid.net, a k opatřením, které nemocnice v Bohnicích zavádí částečně pod tlakem veřejnosti, částečně rovněž z vlastní iniciativy.

 • 13. 1. 2020
 • 0 Komentářů

Studio 27 - Jan Berndsen - Svoboda především

Délka videa: 9 min 19 s

S prezidentem Mental Health Europe jsme mluvili při příležitosti křtu českého překladu knihy "Svoboda především". Na Den lidských práv bylo téma jasné.

 • 9. 1. 2020
 • 0 Komentářů

Studio 27 - Martin Hollý - 2. část - O reformě a psychoterapii

Délka videa: 21 min 44 s

V druhé části rozhovoru Michala Kašpara s Martinem Hollým se tématem stává psychoterapie, a to i moderní přístupy v psychoterapii. Podle ředitele PNB je důležité, aby zaměstnanci nemocnice přistupovali k pacientovi nejen se správnou medikací, ale i s jakousi psychoterapeutickou obeznámeností a citlivostí k tomu, co v dané chvíli potřebuje jako člověk.

 • 10. 12. 2019
 • 0 Komentářů

Studio 27 - Martin Hollý - 1. část - O zotavení

Délka videa: 13 min 09 s

Rozhovor s ředitelem PNB MUDr. Martinem Hollým, MBA.
V první části hodinového rozhovoru Michala Kašpara s Martinem Hollým se mluvilo o zotavení – recovery. Je vůbec možné přistupovat k pacientovi s touto hodnotou na paměti v institucionálních podmínkách velké psychiatrické nemocnice?

 • 3. 12. 2019
 • 0 Komentářů

Studio 27 - Lisa Forestell - Nejste sami

Délka videa: 8 min 39 s

Lisa Forestell nám na světovém kongrese Slyšení hlasů v Haagu svěřila, jaké hlasy ji provázely a provázejí jejím životem. Zájem o lidská práva slyšitelů hlasů je tím, co ji přivedlo do čela mezinárodní organizace Intervoice.

 • 10. 10. 2019
 • 0 Komentářů

Studio 27 - Bérénice Staedel - O vzdělávání peerů ve Francii

Délka videa: 5 min 49 s

Na konferenci 9. května 2019 v Paříži se Tereza Sylva Lehečka a Michal Kašpar zajímali o práci peerů ve Francii. O zajímavém projektu univerzitního vzdělávání hovořili s Bérénice Staedel.