Poslední novinky

Studio 27 - Divočina a celistvost člověka - 11.12.2019, 19h, Pražské kreativní centrum

  • Eliška Marie Košťálová
  • 14. 11. 2019

Srdečně vás zveme na besedu "Divočina a celistvost člověka" aneb, jak se dívají na divokou přírodu naši hosté: Jaromír Bláha (veterinář a ekologický aktivista) a Jiří Zemánek (historik umění, kulturní aktivista a poutník). Moderovat bude Břetislav Košťál. Kde: Pražské kreativní centrum, Staroměstské nám. 4/1, Praha, 2. patro, místnost č. 219, sál č. 3

Smutná věda - Rytíři bez koně a medu

  • Tomáš Vaněk
  • 14. 11. 2019

Můžeme se domnívat, že si lidé obvykle představují své duševně nemocné spoluobčany jako obzvláště zahálčivá a nerozumná stvoření, která si dopřávají přehršle odpočinku a zároveň občas vyrážejí na steč nemyslitelných bašt, přičemž ztrácejí i tu trochu důstojnosti, kterou by jim propůjčovala lenost.

Smutná věda

  • Tomáš Vaněk
  • 1. 11. 2019

Prozatím série článků, které mají mapovat skutečné stavy lidí, kteří byli onálepkováni psychiatrickou diagnózou. Zkušenosti ztráty smyslu, konce přátelství nebo lásky, rozpadu vztahů, dezorientace ve světě, smutku nebo neschopnosti hnout se z místa… a mnohé další, byly popsány v diagnostických manuálech a jiných příručkách pro odborníky nanejvýš uspokojivě, ale bez souvislosti s jinými zážitky toho kterého člověka. Proto se pokusíme začít dělat vědu zespoda, nikoliv snad radostně, jako to mohlo být ještě v případě takového Friedricha Nietzscheho, ale přece jen s oddaností věci a skutečnou zvědavostí, kterou možná můžeme předčít i odborníky.

Studio 27 - Jaroslav Grünwald - Krize jako dar - 16. října 2019, Kreativní centrum

  • Eliška Marie Košťálová
  • 3. 10. 2019

Srdečně vás všechny zveme na naši další besedu. Zapište si do kalendáře 16. října od 19h, těšíme se na vás... :)