Jsme skupina kreativních lidí s vlastní zkušeností s duševním onemocněním. Pořádáme a natáčíme besedy, rozhovory a reportáže se zajímavými lidmi nejen na téma duševního zdraví.

O kampani #PEERpomaha projektu Studio 27 představuje pacientské hnutí peerů
Peer je člověk s vlastní zkušeností s duševním onemocněním, který svým životním příběhem pomáhá ostatním s podobnými problémy.

Máme radost, že můžeme díky podpoře fondů EHP a Norska v letech 2022-23 výrazně přispět k formování peerského hnutí v ČR, v desítkách besed, rozhovorů, článků a reportáží představíme práci lidí, kteří se zotavují z duševního onemocnění a ukazují cestu i ostatním. Sami jsme si prošli těžkými zkušenostmi a nestydíme se o nich hovořit. Duševní nemoc nám toho mnoho vzala, ale zároveň dala našim životům smysl. Stavíme na hodnotách, které se osvědčily jako nejlepší strategie přežití v letech a měsících těžkého utrpení. Těmi hodnotami je přátelství, soudržnost, otevřenost, a také cesta ke svobodě a sebepoznání.

Kdo jsme?

Studio 27 je společenství přátel, které svedla dohromady potřeba intelektuálně překlenout propast mezi světy normality a šílenství. Společně jsme se postavili výzvě Norských fondů z roku 2015, tehdy ještě s menší mírou nezávislosti jako projekt Fokusu Praha. Naučili jsme se natáčet rozhovory, stříhat videa, moderovat besedy. A v mnoha případech jsme se tak vrátili ke snům a životním plánům, které jsme měli v době před nemocí. A zjistili jsme, že to jde. Inspirovali jsme mnoho dalších lidí k podobné odvaze a sebedůvěře, dali jsme prostor a slovo lidem, kteří si ho sami neuměli vzít.

Jsme tedy peeři? A co to vůbec je?

Ano, jsme peeři! A plně věříme tomu, že #PEERpomaha. Jsme na jedné lodi s téměř dvěma stovkami lidí, kteří svůj život propůjčili šíření myšlenky zotavení. Víme, že nemůžeme být ve všem zajedno, že mnozí z nás zažívali a zažívají stavy, které nejsou jednoduše sdělitelné nebo přenositelné. Ale uděláme vše pro to, abychom našli pevnou půdu pod nohama. Desetitisíce lidí, kterým byla diagnostikována duševní nemoc, sledují naše počínání a hledají také pro sebe naději na život plný dobrodružství a zároveň také život klidný, sdílný, radostný a především smysluplný a důstojný.

Jaké jsou naše cíle?

- Představit práci Peerů v oblasti duševního zdraví odborné i širší veřejnosti

- Dát prostor mnoha a mnoha osobnostem, které s myšlenkami peerství a zotavení spojily svůj život

- Natáčet rozhovory, pořádat besedy, připravit fotokampaň na reklamní plochy v pražském metru

- Spojovat lidi z mnoha různých organizací, dávat důstojný prostor ke sdílení zkušeností a zážitků, najít způsob, jak nenechat to dobré na poli duševního zdraví zapadnout

- Přispět ke změně pohledu na lidi, kteří si prošli nebo procházejí duševním onemocněním. Chceme, aby se za své často mezní, ale autentické zkušenosti nemuseli stydět

Kdo je po našem boku?

Spolupracujeme s mnoha organizacemi na poli duševního zdraví, hledáme společné cesty, jak přispět k otevřenější a zdravější atmosféře, usilujeme o změnu paradigmatu v myšlení všech, kteří mají na naše zotavení vliv, včetně nás samých. Souzníme s myšlenkou reformy péče o duševní zdraví. Náš projekt se může opřít o podporu našich partnerů, a je financován z Fondů EHP 2014 - 2021.