Jsme skupina kreativních lidí s vlastní zkušeností s duševním onemocněním. Pořádáme a natáčíme besedy, rozhovory a reportáže se zajímavými lidmi nejen na téma duševního zdraví.

#PEERpomaha - Peer pomáhá i v metru

  • Tomáš Vaněk a Michal Kašpar
  • 8. 11. 2022
  • 0

Peeři v záři světel! Díky Studiu 27 a odvaze šesti lidí se zkušeností, kteří právě teď shlíží na kolemjdoucí ze CityLightů v pražském metru, se nám podařilo rozšířit povědomí o peerské práci. Odměnou za čtyřměsíční úsilí nám byla i možnost vystoupit v České televizi u “konkurence ze Studia 6”. Zájem médií nám lichotí, ale nejdůležitější zprávou pro nás je, že kampaň prospěla samotným peerům a posílila zájem veřejnosti o duševní zdraví.

#PEERpomaha - Peer pomáhá i v metru

Nedílnou součástí našich snah vždy bylo přímé působení na veřejné mínění v otázkách duševního zdraví. Když nám někdo nabídne, abychom vystoupili se svým poselstvím v nějakém pořadu nebo poskytli rozhovor, zpravidla neodmítáme. Přesto nás zprvu poněkud zneklidňovalo, že zatím nemáme žádné zkušenosti s pořádáním tiskových konferencí. Už letos v červnu jsme si kladli otázku, jak by měla taková tiskovka vypadat a jakým způsobem se nám podaří, aby se na ni dostavil byť jen jediný novinář. Tisková konference bez přítomnosti tisku ztrácí kouzlo.

Společné dílo

Měli jsme proto velkou radost, když jsme v rámci Pacientského hubu, který poskytuje podporu pacientským organizacím, objevili nabídku konzultací s organizací Storyhunters. Kontaktovali jsme ředitelku této organizace Lucii Nemešovou. Náš projekt se jí zalíbil natolik, že nám nabídla nejen pomoc s organizací tiskové konference, ale i několik průběžných konzultací při přípravě kampaně. Její kolegyně Šárka Kiršnerová a Natálie Durčáková mají přímý podíl na tom, jak kampaň vypadá po textové i grafické stránce. Nápady, se kterými jsme přicházeli my, měly okamžitou odezvu, a na druhou stranu když někdy editovali obsah lidé ze Storyhunters, sehráli jsme my zase roli expertů na oblast duševního zdraví. I díky spolupráci se Storyhunters jsme celou kampaň připravovali po dobu tří měsíců s velkou pozorností k detailu a podařilo se nám také nezmeškat žádný z termínů odevzdání. Nedílnou součástí týmu byly také fotografka Rebeka Harris a grafička Rozálie Vašíčková. V zázemí týmu chceme zmínit také webmastera Martina Königsmarka a finanční manažerku Hanku Hanibalovou.


Kdo půjde s kůží na trh?

Bylo pro nás velmi povzbudivé zjistit, že jsou peeři, kteří se nebojí propůjčit svou tvář na CityLighty a spojit s ní přímo svůj životní příběh. Snadným vyfocením QR kódu v rohu velké reklamní plochy se kolemjdoucí mohou dostat přímo na na stránky Studia 27, kde jsou příběhy protagonistů kampaně doprovázeny také fotografiemi a videorozhovorem. Kampaň tak přináší autentické svědectví a není anonymní.


“Samozřejmě, že na začátku byly obavy, jestli se nám podaří shromáždit dost peerů na velké fotografie do metra,” říká Eliška Marie Košťálová ze Studia 27. Pak se ale zejména ženy-peerky začaly spontánně samy hlásit. Větší problém byl s muži. “Dva oslovení peeři nám těsně před fotografováním odřekli.” A tak Studio 27 využilo ochoty dvou svých členů, peerů Michala a Tomáše, aby byl slyšet také mužský hlas, a to doslova. Peeři a peerky totiž své příběhy také osobně předčítají, a je zajímavé, že jejich emoce v podcastu zaznívají ještě trochu jinak, než jak vypadají na fotce. Není snadné vyprávět svůj životní příběh na mikrofon. Protagonisté kampaně se toho zhostili skvěle.


Studio 27 ve Studiu 6

Tisková konference připadla na magické datum 1. 11. 2022 a konala se v kavárně Langhans. Moderování se ujala Lucie Nemešová, za řečnický pult usedli vedle koordinátora kampaně Břéti Košťála ještě tři z jejích protagonistů. Novináři využili možnosti se doptávat na osobní příběhy i na problematiku peerství. Vše proběhlo důstojně a tak jak má, přesto jsme ještě neměli jistotu, jestli bude mít naše úsilí nějaký mediální dopad.


Den poté nám však zavolala Natálie s pozvánkou představit kampaň #PEERpomaha přímo v ranním vysílání České televize. Když přímo, tak také v přímém přenosu, spolu s moderátorkou Jolkou Krásnou usedli k jednomu stolu Břéťa Košťál a Katka Navrátilová. Břéťa s Katkou přinesli v desetiminutovém rozhovoru osobní pohled na peerství, hovořili o stigmatizaci, multidisciplinárních týmech, ale i o touze se kampaně zúčastnit: “Vadilo mi, že duševní nemoci jsou hrozně stigmatizovány, nejen cizími lidmi, ale i mým nejbližším okolím, a proto jsem apelovala na Studio 27, že chci být na billboardu!“ uvedla v České televizi Katka.


“Hrozně mě nadchlo, s jakým elánem jsme všichni pracovali na přípravách kampaně. A věřím, že kampaň bude mít pozitivní dopad na zviditelnění PEERské práce mezi veřejností i odborníky”, říká Břéťa Košťál, koordinátor kampaně #PEERpomaha.