Studio 27 - Vernisáž výstavy obrazů Jiřího Hudce v Galerii 1

  • Eliška Marie Košťálová
  • 8. 11. 2017
  • 0

Délka videa: 3 min 20 s

Výstava Obrazy Jiřího Hudce potrvá od 8. do 25.11. 2017. Na výstavě obrazů Jiřího Hudce, pod záštitou Fokusu Praha, najdete část díla tohoto malíře, kreslíře a užitého grafika. Obrazy jsou malovány akrylem, jeho několikanásobným vrstvením.

"Když jsem poprvé před lety viděl v Galerii města Plzně obraz Jiřího Hudce, vzbudil ve mně zájem originalitou při práci na kompozicích se čtverci, které překračovaly klasický neokonstruktivismus šedesátých a sedmdesátých let. Mám dojem, že se také de facto srovnává s postmoderním vztahem ke geometrickému umění. Jsou to krásné, hladce malované obrazy z jednotlivých geometrických ploch, ovšem to, co by u již „klasického” konstruktivisty bylo pravidlem – třeba umístění čtverců a jejich opakovaná barevnost, je záměrně narušeno nějakým zásahem, někdy subtilním, třeba volná volba barev pro jednotlivé čtverce a přidaná plocha, která čtverec transponuje na obdélník. Jindy je to dokonce narušení celého pravidla skladby nebo takové umístění elementů, že celou plošnou kompozici transkribují do podoby prostorové iluze. Takže je to jakási programová hra s pravidly konstruktivní skladby a její aktuální, dobové, postmoderní narušení, vše esteticky naprosto pregnantní. A existuje ještě druhá linie tvorby, která představuje jakési konstrukce, zachovávající základní charakteristiky motivů ze světa, ve kterém žijeme, třeba dům a strom.“ (text o autorovi z katalogu výstavy Jasná Zpráva 2007 - Jiří Valoch) „Výstava v Praze představuje završení několikaletého vývoje, hledání různých poloh a forem vyjádření. Obrazy, které jsou zde vystaveny, jistým způsobem mapují svět vnitřních prožitků, hledání odpovědí na řadu neurčitých otázek. Někdy jsou rovněž trochu sebeironickým humorem. Ve chvílích, kdy pracuji na obrazech, obracím se k základům své paměti a života,“ říká Jiří Hudec, autor výstavy.


0 Komentářů

Přidat komentář

přihlášení nebo registrace